combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Tillfällig i 25 år!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Tue, September 10, 2013 18:26:23Ljusdals-Posten den 10 september belyser terminaldebatten en tredje gång under temat: Den tillfälliga lösningen.

I en artikel citerar tidningen förre kommunalrådet Björn Brink som 1988 emotsatte sig ett förslag om att lägga terminalen vid Kläppaängarna: - Den placeringen är utesluten. En sådan anläggning är enorm till sin omfattning och bullret omfattande.

Den tillfälliga lösningen i Ljusdals centrum har nu funnits i 25 år. I Ljusdals-Posten säger socialdemokraternas lokala ordförande Örjan Fridner att han tycker det har skapats en olycklig vinkling om att S,V och C skulle vara passiva i terminalfrågan. – Vi är i själva verket oerhört aktiva för att få ut timmerterminal ut Ljusdals centrum. Men det här är frågor som kan ta tid, säger han.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post89

Ljuset i tunneln!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Mon, September 09, 2013 17:43:46
Anders Järlsejö, logistikchef på Sveaskog, berättar för Ljusdals-Posten den 7 september, att Sveaskog arbetar tillsammans med andra skogsföretag som Holmen och Mellanskog för att hitta svaren på en framtida terminal.

Man vill samla alla kunder och alla volymer på en och samma plats, då blir det enklare att få till en terminal.

Företagarna vill en gång för alla räta ut alla frågetecknen kring en öppen terminal. De ska se om det går att göra effektiviseringar för att få ner kostnaden så att det blir lättare att realisera. När det gäller plats för en terminal tittar de på alla alternativ som varit med i utredningar för att vara säkra på att de inte valts bort för tidigt.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post88

Fler röster om kombiterminal!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sun, September 08, 2013 15:28:28
Peter Lidehäll, Bilofs utredare, säger i Ljusdals-Posten den 7 september med anledning av kostnader och Skaraborgs logistikcentrum, att det inte behöver bli så kostsamt om Ljusdals kommun tänker på samma sätt som Falköping. Det handlar om att bygga ut successivt. Han framhåller att då behövs den typ av ytor som finns på Bränta.


Pär Kristoffers, Järvsö är förtroendevald inom Mellanljusnans skogsbruksområde för Mellanskog. I Ljusdals-Posten den 7 september säger han att han tror mycket på Bränta. - Det kan skapa många lokala jobb och stora möjligheter för skogsråvaror, men även andra industrier.

Kristoffers uttrycker vidare oro för att inget händer med terminalbygget, att Ljusdal inte agerar snabbt och att det kan leda till att det byggs i en annan kommun.

Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog säger i samma tidning att de skogsbolag som är verksamma runt Ljusdal är övertygande om att det finns goda förutsättningar för en öppen terminal i kommunen. Han ser som mål att få till en terminal för alla skogsprodukter som rundvirke och biobränsle, men även lagring, vidareförädling och sönderdelning av biobränsle. Eftersom det redan idag sker tågtransporter av rundvirke från kommunen så är Ljusdal unikt och har en stor fördel.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post87

Att skjuta sig själv i foten!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sat, September 07, 2013 16:50:54

Utvecklingschef Leif Bigsten ansvarar för Skaraborgs Logistikcentrum. Han har varit i Ljusdal och berättat om verksamheten som han menar växer så det knakar. I en intervju i Ljusdals-Posten säger han om våra planer på en ny terminal, att i förhållande till Falköping så finns det en jäkla mängd virke i Ljusdal. Han är absolut övertygad att om att gods på järnväg kommer att fortsätta att växa.

Vidare säger han att om förutsättningarna finns med en järnväg genom kommunen och har man analyserat att det finns goda förutsättningar för att använda det så är det att skjuta sig själv i foten att inte ta chansen.

När det gäller ekonomi säger Bigsten, enligt tidningen, att de har byggt väldigt snålt. Rent företagsmässigt får kommunen inte tillbaka så mycket pengar, fördelarna kommer i ett samhällsekonomsikt perspektiv.

Han berättar vidare att de valt att bygga ut successivt. I takt med att nya kunder har kommit har man byggt ut området. Gör man en satsning av det här slaget måste det finnas en yta för expansion. Annars är det rätt meningslöst.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post86

Skogspriserna ner, men bioenergi drar upp dem!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Mon, September 02, 2013 18:19:47


Lägre priser på skogsmark i Norrland lyder en rubrik i Ljusdals-Posten den 2 september 2013. Prisnedgången förklaras av en svag bygg- och pappersmarknad. Priset på en fastighet påverkas av virkesförråd, vägnät, byggnader, arrondering och jaktmöjligheter.

Samtidigt går det att läsa på Regeringskansliets hemsida, ansvarigt departement Landsbygdsdepartementet.

Bioenergi - en förnybar resurs

Eftersom bioenergi främst framställs av grödor från åkern och skogen är den en förnybar resurs. Till skillnad mot fossil energi är bioenergi koldioxidneutral, vilket betyder att den inte bidrar till ökning av atmosfärens innehåll av koldioxid utöver vad som orsakas av användning av fossila bränslen i tillförselkedjan. Eftersom råvaran till bioenergi kan produceras i Sverige, och andra länder inom EU, bidrar en ökad bioenergianvändning också till att öka tryggheten för energiförsörjningen.

Satsningar på bioenergi kan öka möjligheterna till fler jobb, i synnerhet på landsbygden. Skogsägare och lantbrukare får fler användningsområden för sin råvara och på sikt bättre betalt för sina produkter. Även landsbygdsföretag utanför de gröna näringarna kan utveckla produkter och tjänster inom energiområdet. Bioenergi är ofta ett sätt att ta tillvara restprodukter från annan produktion.

Kommentar: Förutsättningarna för att bioenergi som exempelvis flis ska kunna transporteras från Ljusdal till användare är att det sker på järnväg. Omlastning från bil till järnväg samt lagring kräver en kombiterminal som har stora ytor.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post82

Samtalen måste fortsätta

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Wed, August 28, 2013 19:31:32

Samtalen måste fortsätta om en kombilastterminal på Bränta. Var och en kan genom samtal med andra påverka utvecklingen så att arbetet med att få till en terminal fortsätter och intensifieras. Det är viktigt att skogsnäringen och kommunen kommer till tals och fortsätter arbetet.

Kunskap och fakta är ledord. Det är samtidigt väsentligt att se visionen, utvecklingsmöjligheterna på Bränta. Se det som inte finns, men som många tillsammans kan skapa över tid. Möjligheten att få till en rejäl, öppen och gemensam terminal finns nu. Men någon gång framöver kommer tiden att ha runnit ifrån oss.

Självklart påverkas politiker och andra beslutsfattar av vad folk tycker, tänker och vill. Därför är samtal byggda på intresse, kunskap och fakta A och O. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla diskussionen vid liv!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post78

Vice ordföranden i riksdagens miljö- och jordbruksutskott till Bränta.

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Tue, August 27, 2013 18:38:51Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott kommer fredagen den 30:e att besöka Bränta för att informera sig om skapandet av en kombiomlastningsterminal och framtiden med bioenergi i Ljusdal.

- Bioenergi har stor potential om fler restprodukter från jord- och skogsbruk används, men utmaningar finns även, till exempel vad gäller infrastrukturen, säger Bengt-Anders Johansson. Jag ser fram emot att besöka Bränta och höra mer om hur tankarna går kring att få till stånd en lastningsterminal, och hur man ser på framtiden för bioenergiproduktion i Ljusdal.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post77

Kommunal mark på Bränta

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sun, August 25, 2013 17:46:31

De röda områden på kartan är mark i Bränta som tillhör kommunen. Det grå området är också kommunens mark och är det detaljplanerade industriområdet på Bränta som utgör ca 27 ha inklusive naturmark och vägar. Totalt, med viss reservation för siffran har kommun 107 ha nedanför vägen. Ovanför ligger flygfältet och ett område med skog som totalt är 124 ha.

Hela detta område borde påverkas av att en järnväg dras från Ede till Bränta. En kombiomlastningsterminal i Bränta borde innebära att kommunens mark blir mer värd men framförallt att marken används till industrimark genom etableringar av företag med verksamheter som drar nytta av järnvägstransporter.

En kombiomlastningsterminal som är öppen och gränsar till stora ytor öppnar upp för transporter av andra produkter än rundtimmer och flis. Det blir mer av logistikcentrum. En hamn på land.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post76
« PreviousNext »