combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Terminalproblemen flyttas!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sat, September 14, 2013 16:59:08


Vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 augusti 2011 informerades om virkesomlastning vid bangården och följande problem redovisades med den nuvarande verksamheten.

 Otillräcklig kapacitet, bl a avseende lagringsytor och tåglängd

 Ingen möjlighet till annan hantering än omlastning

 Dålig samordning mellan aktörer

 Barriäreffekt i samhället

 Buller, damm, ljus, vibrationer, insekter, nedsmutsning

 Skador på vägnätet (kommunalt)

 Trafikproblem (650 000 m3/10 000 fordon/år

 Hindrar annan markanvändning

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post92

Länsstyrelsen tycker annorlunda!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Thu, September 12, 2013 19:37:32Länsstyrelsen går emot kommun när det gäller frågan om det behövs en miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken när det gäller flytt av Sveaskogs omlastning av skogsråvaror från Tallåsen till Skästra.

Länsstyrelsen anser att eventuella konsekvenser för miljön måste utredas noga. Frågan är hur skogsråvaror kommer att påverka mark och vatten. Länsstyrelsen vill också ha mer information om bullerstörningar och eventuella svårigheter med trafiksituationen vid riksväg 83.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post91

Fler enkätsvar!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Wed, September 11, 2013 14:34:55

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

Den 10 september släppte tidningen mer information från enkäten. Tidningen har fått in 1090 svar. På frågan: - Finns det en ny kombiterminal på Bränta 2023? Svarade 47 procent: - Absolut. 13 procent svarade: - Inte en chans. Och 40 procent var skeptiska.

En röst bland de skeptiska menade: – Problemet är bara att den lokala politiken nu endast innehåller ett internt käbblande.

Många läsare efterfrågar i enkäten ett besked om vad en terminal kommet att kosta. ”Ingen har hittills tagit fram en kalkyl som visar att projektet går runt ekonomiskt. Allt är nu mycket dåligt underbyggt.”

Den 2 maj presenterades Bilofs förstudie om timmerterminal för Kommunstyrelsen. I protokollet står att läsa: - Studien har genomförts under perioden november 2012- februari 2013. Syftet är att via en välgrundad översiktsbild ge ett underlag för olika parters ställningstagande, det vill säga om det är meningsfullt att gå vidare med en mer djupsinnig projektering med sikte på en terminal. Projektledare Peter Lidehäll presenterar förstudien.

Anders Järlsejö, logistikchef på Sveaskog, berättar för Ljusdals-posten den 7 september, att Sveaskog arbetar tillsammans med andra skogsföretag som Holmen och Mellanskog för att hitta svaren på en framtida terminal.

Den 30 maj tog Kommunstyrelsens majoritet S, C och V beslutet att kommunen medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Oppositionen, M, FP, KD, MP och SRD förlorade omröstningen med en röst. Vi yrkade på att kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Det för att snabba upp processen med att få fram svar på frågor som om framtida driftbolag och finansiering.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post90

Tillfällig i 25 år!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Tue, September 10, 2013 18:26:23Ljusdals-Posten den 10 september belyser terminaldebatten en tredje gång under temat: Den tillfälliga lösningen.

I en artikel citerar tidningen förre kommunalrådet Björn Brink som 1988 emotsatte sig ett förslag om att lägga terminalen vid Kläppaängarna: - Den placeringen är utesluten. En sådan anläggning är enorm till sin omfattning och bullret omfattande.

Den tillfälliga lösningen i Ljusdals centrum har nu funnits i 25 år. I Ljusdals-Posten säger socialdemokraternas lokala ordförande Örjan Fridner att han tycker det har skapats en olycklig vinkling om att S,V och C skulle vara passiva i terminalfrågan. – Vi är i själva verket oerhört aktiva för att få ut timmerterminal ut Ljusdals centrum. Men det här är frågor som kan ta tid, säger han.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post89

Ljuset i tunneln!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Mon, September 09, 2013 17:43:46
Anders Järlsejö, logistikchef på Sveaskog, berättar för Ljusdals-Posten den 7 september, att Sveaskog arbetar tillsammans med andra skogsföretag som Holmen och Mellanskog för att hitta svaren på en framtida terminal.

Man vill samla alla kunder och alla volymer på en och samma plats, då blir det enklare att få till en terminal.

Företagarna vill en gång för alla räta ut alla frågetecknen kring en öppen terminal. De ska se om det går att göra effektiviseringar för att få ner kostnaden så att det blir lättare att realisera. När det gäller plats för en terminal tittar de på alla alternativ som varit med i utredningar för att vara säkra på att de inte valts bort för tidigt.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post88

Fler röster om kombiterminal!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sun, September 08, 2013 15:28:28
Peter Lidehäll, Bilofs utredare, säger i Ljusdals-Posten den 7 september med anledning av kostnader och Skaraborgs logistikcentrum, att det inte behöver bli så kostsamt om Ljusdals kommun tänker på samma sätt som Falköping. Det handlar om att bygga ut successivt. Han framhåller att då behövs den typ av ytor som finns på Bränta.


Pär Kristoffers, Järvsö är förtroendevald inom Mellanljusnans skogsbruksområde för Mellanskog. I Ljusdals-Posten den 7 september säger han att han tror mycket på Bränta. - Det kan skapa många lokala jobb och stora möjligheter för skogsråvaror, men även andra industrier.

Kristoffers uttrycker vidare oro för att inget händer med terminalbygget, att Ljusdal inte agerar snabbt och att det kan leda till att det byggs i en annan kommun.

Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog säger i samma tidning att de skogsbolag som är verksamma runt Ljusdal är övertygande om att det finns goda förutsättningar för en öppen terminal i kommunen. Han ser som mål att få till en terminal för alla skogsprodukter som rundvirke och biobränsle, men även lagring, vidareförädling och sönderdelning av biobränsle. Eftersom det redan idag sker tågtransporter av rundvirke från kommunen så är Ljusdal unikt och har en stor fördel.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post87

Att skjuta sig själv i foten!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sat, September 07, 2013 16:50:54

Utvecklingschef Leif Bigsten ansvarar för Skaraborgs Logistikcentrum. Han har varit i Ljusdal och berättat om verksamheten som han menar växer så det knakar. I en intervju i Ljusdals-Posten säger han om våra planer på en ny terminal, att i förhållande till Falköping så finns det en jäkla mängd virke i Ljusdal. Han är absolut övertygad att om att gods på järnväg kommer att fortsätta att växa.

Vidare säger han att om förutsättningarna finns med en järnväg genom kommunen och har man analyserat att det finns goda förutsättningar för att använda det så är det att skjuta sig själv i foten att inte ta chansen.

När det gäller ekonomi säger Bigsten, enligt tidningen, att de har byggt väldigt snålt. Rent företagsmässigt får kommunen inte tillbaka så mycket pengar, fördelarna kommer i ett samhällsekonomsikt perspektiv.

Han berättar vidare att de valt att bygga ut successivt. I takt med att nya kunder har kommit har man byggt ut området. Gör man en satsning av det här slaget måste det finnas en yta för expansion. Annars är det rätt meningslöst.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post86

Bioenregi -var god dröj!

Nästa stegPosted by partier i samverkan Fri, September 06, 2013 16:23:56


Ljusdals-Posten skriver om de olika uppfattningarna i terminalfrågan.

En nyhet i Ljusdals-Posterns artikel om terminaldebatten som delar Ljusdal är att socialdemokraternas lokala ordförande Örjan Fridner uttalar sig om hur partiet ser på en framtida terminal på Bränta.

Fridner uttalar sig mot bakgrund av att Trätågs VD Olle Pettersson står fast vid vad han tidigare sagt nämligen att bygger vi på Kläppa kommer vi så klart att stanna där. Investeringen gör att vi vill vara kvar i 20 till 25 år.

Fridner ser inte det som ett problem utan menar att under tiden 20 till 25 år hinner vi ju undersöka möjligheterna på Bränta riktigt rejält.

Ljusdals-Posten släppte också den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post85
« PreviousNext »