combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Ytorna avgör!

Nästa stegPosted by partier i samverkan Sun, September 01, 2013 20:00:01
En öppen, gemensam terminal kommer att kräva stora ytor, med utrymme för tillväxt.

Ur Förstudien Logistikcentrum Ljusdal, på uppdrag av Bilof:

”I vår analys har vi kommit fram till att Bränta framstår som det ända alternativet som gäller med tanke på den stora yta som lagring av biobränsle kräver.”

”Terminalområde ( minst 40 ha)

Hantering och lagring av framförallt skogsflis kräver stora ytor. Av brandsäkerhetsskäl är storleken på stackarna begränsade och det ska dessutom finnas säkerhetszoner emellan dem. Dessutom kommer flera aktörer att vilja hantera sina verksamheter på egna ytor avskilt från övriga. Därför har vi bedömt att det krävs mins 40 ha (med utrymme för utökning) för att ge tillräckliga utrymmen för nödvändig flexibilitet.”

Ur TRÄTÅG AB KLÄPPATERMINALEN En förstudie avseende möjligheterna för Trätåg att anlägga en omlastningsterminal vid Kläppa:

”Planen

Den planerade lastplatsen bör minst kunna hantera Trätågs nuvarande volymer av virke med upplag, samt bolagens eventuella bioenergivolymer.

Området för Trätågs verksamhet bör därför vara mellan 4 och 6 Ha.”

”MÖJLIGHETEN TILL EN ÖPPEN TERMINALLÖSNING

Trätåg ställer sig i princip positiv till en öppen terminal anläggs i anslutning av Trätågs egna verksamhet. ”

”Den utökning av lastområdet som en öppen terminal innebär, ställer krav på ett större markområde i spårnära läge.

Då handlar det om ytterligare marklösen, möjlig kulvertering av Kläppakanalen och liknande åtgärder. ”

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post81