combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Skogspriserna ner, men bioenergi drar upp dem!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Mon, September 02, 2013 18:19:47


Lägre priser på skogsmark i Norrland lyder en rubrik i Ljusdals-Posten den 2 september 2013. Prisnedgången förklaras av en svag bygg- och pappersmarknad. Priset på en fastighet påverkas av virkesförråd, vägnät, byggnader, arrondering och jaktmöjligheter.

Samtidigt går det att läsa på Regeringskansliets hemsida, ansvarigt departement Landsbygdsdepartementet.

Bioenergi - en förnybar resurs

Eftersom bioenergi främst framställs av grödor från åkern och skogen är den en förnybar resurs. Till skillnad mot fossil energi är bioenergi koldioxidneutral, vilket betyder att den inte bidrar till ökning av atmosfärens innehåll av koldioxid utöver vad som orsakas av användning av fossila bränslen i tillförselkedjan. Eftersom råvaran till bioenergi kan produceras i Sverige, och andra länder inom EU, bidrar en ökad bioenergianvändning också till att öka tryggheten för energiförsörjningen.

Satsningar på bioenergi kan öka möjligheterna till fler jobb, i synnerhet på landsbygden. Skogsägare och lantbrukare får fler användningsområden för sin råvara och på sikt bättre betalt för sina produkter. Även landsbygdsföretag utanför de gröna näringarna kan utveckla produkter och tjänster inom energiområdet. Bioenergi är ofta ett sätt att ta tillvara restprodukter från annan produktion.

Kommentar: Förutsättningarna för att bioenergi som exempelvis flis ska kunna transporteras från Ljusdal till användare är att det sker på järnväg. Omlastning från bil till järnväg samt lagring kräver en kombiterminal som har stora ytor.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post82