combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Fler röster om kombiterminal!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sun, September 08, 2013 15:28:28
Peter Lidehäll, Bilofs utredare, säger i Ljusdals-Posten den 7 september med anledning av kostnader och Skaraborgs logistikcentrum, att det inte behöver bli så kostsamt om Ljusdals kommun tänker på samma sätt som Falköping. Det handlar om att bygga ut successivt. Han framhåller att då behövs den typ av ytor som finns på Bränta.


Pär Kristoffers, Järvsö är förtroendevald inom Mellanljusnans skogsbruksområde för Mellanskog. I Ljusdals-Posten den 7 september säger han att han tror mycket på Bränta. - Det kan skapa många lokala jobb och stora möjligheter för skogsråvaror, men även andra industrier.

Kristoffers uttrycker vidare oro för att inget händer med terminalbygget, att Ljusdal inte agerar snabbt och att det kan leda till att det byggs i en annan kommun.

Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog säger i samma tidning att de skogsbolag som är verksamma runt Ljusdal är övertygande om att det finns goda förutsättningar för en öppen terminal i kommunen. Han ser som mål att få till en terminal för alla skogsprodukter som rundvirke och biobränsle, men även lagring, vidareförädling och sönderdelning av biobränsle. Eftersom det redan idag sker tågtransporter av rundvirke från kommunen så är Ljusdal unikt och har en stor fördel.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post87