combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Fler enkätsvar!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Wed, September 11, 2013 14:34:55

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

Den 10 september släppte tidningen mer information från enkäten. Tidningen har fått in 1090 svar. På frågan: - Finns det en ny kombiterminal på Bränta 2023? Svarade 47 procent: - Absolut. 13 procent svarade: - Inte en chans. Och 40 procent var skeptiska.

En röst bland de skeptiska menade: – Problemet är bara att den lokala politiken nu endast innehåller ett internt käbblande.

Många läsare efterfrågar i enkäten ett besked om vad en terminal kommet att kosta. ”Ingen har hittills tagit fram en kalkyl som visar att projektet går runt ekonomiskt. Allt är nu mycket dåligt underbyggt.”

Den 2 maj presenterades Bilofs förstudie om timmerterminal för Kommunstyrelsen. I protokollet står att läsa: - Studien har genomförts under perioden november 2012- februari 2013. Syftet är att via en välgrundad översiktsbild ge ett underlag för olika parters ställningstagande, det vill säga om det är meningsfullt att gå vidare med en mer djupsinnig projektering med sikte på en terminal. Projektledare Peter Lidehäll presenterar förstudien.

Anders Järlsejö, logistikchef på Sveaskog, berättar för Ljusdals-posten den 7 september, att Sveaskog arbetar tillsammans med andra skogsföretag som Holmen och Mellanskog för att hitta svaren på en framtida terminal.

Den 30 maj tog Kommunstyrelsens majoritet S, C och V beslutet att kommunen medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Oppositionen, M, FP, KD, MP och SRD förlorade omröstningen med en röst. Vi yrkade på att kommunen tar på sig en ledande roll i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta. Det för att snabba upp processen med att få fram svar på frågor som om framtida driftbolag och finansiering.

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post90