combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Länsstyrelsen tycker annorlunda!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Thu, September 12, 2013 19:37:32Länsstyrelsen går emot kommun när det gäller frågan om det behövs en miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken när det gäller flytt av Sveaskogs omlastning av skogsråvaror från Tallåsen till Skästra.

Länsstyrelsen anser att eventuella konsekvenser för miljön måste utredas noga. Frågan är hur skogsråvaror kommer att påverka mark och vatten. Länsstyrelsen vill också ha mer information om bullerstörningar och eventuella svårigheter med trafiksituationen vid riksväg 83.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post91