combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Terminalproblemen flyttas!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Sat, September 14, 2013 16:59:08


Vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 augusti 2011 informerades om virkesomlastning vid bangården och följande problem redovisades med den nuvarande verksamheten.

 Otillräcklig kapacitet, bl a avseende lagringsytor och tåglängd

 Ingen möjlighet till annan hantering än omlastning

 Dålig samordning mellan aktörer

 Barriäreffekt i samhället

 Buller, damm, ljus, vibrationer, insekter, nedsmutsning

 Skador på vägnätet (kommunalt)

 Trafikproblem (650 000 m3/10 000 fordon/år

 Hindrar annan markanvändning

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post92