combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Möte om terminallösning i Ljusdal!

kombilastterminal i LjusdalPosted by partier i samverkan Tue, October 29, 2013 16:16:54

Den 30 maj 2013 tog kommunstyrelsen beslut om kommunens eventuella roll och deltagande i konsortium för gemensam omlastningsterminal.

Beslutet blev att Ljusdals kommun medverkar i det fortsatta arbetet med omlastningsterminal på Bränta samt att kommunchefen får i uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens representant i arbetet.

Sedan den 30 maj har tjänstemän träffat företrädare för skogsbolag i månadsskiftet juni/juli. Ett nytt möte om öppen terminal i Ljusdal äger nu rum torsdagen den 31 oktober. Kallade är representanter från Mellanskog, Holmen Skog och Sveaskog samt fyra tjänstemän från kommunen.

Målet för mötet är att finna samsyn i hur en gemensam öppen terminal kan projekteras i Ljusdal.

Samma information finns på samblogg.eu

  • Comments(0)//combiblogg.combilast.se/#post95