combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Ledare med ögonbindel!

kombilastterminal i LjusdalPosted by Lasse Molin Tue, January 14, 2014 19:00:15


Ledare med ögonbindel!

Den 9 januari ville S, C och V skicka en skrivelse till Region Gävleborg vars avsikt var att kommunen, Region Gävleborg, berörda företag och Trafikverket skulle teckna en gemensam avsiktsförklaring avseende en stor terminal i kommunen. Avsiktsförklaringen innebar en mycket, mycket långsiktig lösning. Den 9 januari sa övriga partier i kommunstyrelsen att skivelsen var ett ärende och det inte var berett. Den viktigaste frågan var att ta reda på vad företag, skogsägare och LRF tycker om skrivelsen.

S, C och V tyckte inte att företagen skulle tillfrågas. C menade att nu var det bara att besluta och att kommunstyrelsen kan ta beslut utan att ett ärende är berett. S, C och V ville, trots alla obesvarade frågor, skicka skrivelsen med kommunen som avsändare till Regionen. Övriga partier ville att ärendet skulle skickas tillbaka/återremiteras för att beredas av förvaltning i sedvanlig ordning och att skogsföretagens, LRFs och Bilofs synpunkter skulle inhämtas.

Skrivelsen till Region Gävleborg är en ren partsinlaga från tre partier som genom den majoritet som de har i kommunstyrelsen ville skicka den till regionen med kommunen som avsändare utan beredning. Har det hänt någon gång tidigare?

Vad händer sen? Jo, den 13 januari, fyra dagar efter kommunstyrelsens sammanträde, berättar de företag som S, C och V inte ville fråga vad de tycker om en stor terminal att de vill utreda förutsättningarna för att anlägga en omlastningsterminal för skogliga produkter vid Böle. Det visade sig också att kommunen har medverkat på tjänstemannanivå i samtal med företagen enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Men det kände inte S, C och V till. De ville istället skicka frågan om en stor terminal långt in i framtiden.

Det är glädjande att skogsbolagen vill fortsätta att utreda en omlastningsterminal i kommunen.

Det är emellertid minst sagt skrämmande att de partier som tagit på sig att leda kommunen S och V inte känner till vad som händer i kommunen. Utan att de tillsammans med C, utan att ta reda på fakta, ville skjuta hela terminalfrågan långt fram i tiden. Nu blev det inte så, men det var bara tack vare att övriga partier sade bestämt ifrån och att tjänstgörande ordföranden Yvonne Oscarsson (V) sydde ihop en kompromiss som innebar att ärendet återremitterades för att beredas. Och där ligger den idag.

Ögonbindeln när det gäller omlastningsterminal har ramalt av. Nästa bindel som ska bort handlar om handeln på Östernäs. Även i den frågan vet inte de ledande S och V hur läget är.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.