combiblogg.se

combiblogg.se

Om combiblogg

Combiblogg kommer att användas för att sprida kunskap och information om vår syn på vägen mot en kombiomlastningsterminal

Östernäspannan blockerar!

Nästa stegPosted by partier i samverkan Sun, September 15, 2013 13:54:18

Den 11 augusti 2011 fick kommunstyrelsen information om virkesomlastning på Östernäs. När det gäller Östernäspannan informerades om att den skulle avvecklas under andra halvåret 2013. Det vill säga vara borta vid årsskiftet 2013/2014. Spånhögarna skulle tas bort under tredjekvartalet 2013.

Östernäspannan måste bort för att handelsområdet ska byggas. Utbyggnaden av handelsområdet åberopas som skäl till att timmerterminal snabbt måste flyttas till Kläppa.

I Ljusdals-Posten den 13 september står nu att det kommunala energibolaget har problem med den stora hetvattencentralen i Sjulhamre som måste vara klar innan Östernäspannan kan rivas. Nu bedöms därför Östernäspannan inte kunna tas bort förrän hösten 2014, vilket kan innebära att utbyggnaden av handelsområdet försenas?

Kommunstyrelsen har ännu inte fått någon information om ändrade tidsplaner för rivning av Östernäspannan.

Ljusdals-Posten släppte den 6 september resultatet av sin enkät som legat ute på nättidningen de senaste månaderna: 73 procent säger nej till terminal på Kläppa!

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.